Zastupnik skupštine stanara

ZASTUPNIK  SKUPŠTINE   ZGRADE

 

Ukoliko ste prezaposleni, nemate vremena i mogućnosti da se bavite problemima zgrade u kojoj živite mi ćemo to uraditi za VAS uz Vašu saglasnost, profesionalno i odgovorno.

Zastupnik  Skupštine zgrade:

*Rukovodi radom Skupštine zgrade

*Izvršava Odluke Skupštine zgrade

*Predlaže godišnji program održavanja zgrade

*Stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj

*Predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima

*Zaključuje Ugovore u ime zgrade

*Izmiruje obaveze plaćanja u ime i za račun zgrade

*Prima uplate u korist zgrade

*Podnosi tužbe u ime zgrade

*I VRŠI DRUGE POSLOVE za koje ga ovlasti Skupština zgrade

 

Zastupnik  Skupštine  zgrade se obavezuje

- Da će redovno sazivati Skupštinu stanara

- Podnositi izveštaj o svom radu

- Saslušati primedbe i predloge stanara i truditi se da ih u što kraćem roku realizuje.

 

ZASTUPNIK  – obilazi zgradu i u kontaktu sa stanarima reševa probleme na zgradi

Usluge  ZASTUPNIKA SKUPŠTINE ZGRADE se naplaćuju preko priznanice objedinjene naplate JKP „INFORMATIKA“ -stavka tehničko održavanje zgrada (redovno održavanje)

Za Skupštine stanara koje nisu registrovane ZASTUPNIK  nudi kompletnu registraciju - *izrada pečata * statistiku *pib *otvaranje žiro računa *potpisivanje ugovora sa Informatikom – GRATIS.