Tekuće održavanje elektroinstalacija, video nadzora i interfona obavlja se jednom mesečno i obuhvata:

  • pregled i kontrolu klasičnih elektroinstalacija i konstatovanje kvara
  • pregled agregata za nužno i panično svetlo
  • proveru ispravnosti interfona, video nadzora, kablovskih i antenskih uređaja
  • podešavanje stepeničnog automata i vremenskog prekidača za dežurno svetlo
  • promena patrona topljivog osigurača
  • Zamenu standardnih E27, 40-100W, sijalica jednom mesečno, odnosno po pozivu predsednika skupštine stanara
  • Promena prekidača,utikača sijaličnih grla u stanovima