Pored navedenih poslova redovnog održavanja u ponudi ZTR “VI & VI” su i poslovi investicionog održavanja, koji se obavljaju po posebnoj ponudi tj. ugovoru o izvođenju radova.

Investicioni radovi su radovi koji iziskuju utrošak materijala, opreme i delova, kao i troškove rada, a naplaćuju se na način koji se utvrđuje na osnovu ponude i definisan je Ugovorom o izvođenju radova.


U našoj ponudi su:

 • Uvođenje interfona, izmeštanje interfonskog sistema
 • Video nadzor
 • Alarmni sistem
 • Elektromotori
 • Radovi na električnim instalacijama
 • Radovi na instalacijama centralnog grejanja
 • Molersko-farbarske usluge
 • Građevinske usluge
 • Bravarske usluge-kapije, biciklane…
 • Keramičarske usluge
 • Stolarske usluge
 • Parketarske usluge
 • Usluge ugradnje i servisiranja klima uređaja
 • Ugradnja i održavanje hidrocela-pumpe visokog pritiska