U hitne intervencije spada:

-Oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta

-Zatvaranje glavnog ventila instalacije vodovodne mreže u slučaju havarije

-Zatvaranje glavnog ventila instalacije grejanja u slučaju havarije (pristup toplotnoj podstanici obezbeđuje predsednik Skupštine zgrade, pozivanjem dežurne službe JKP “Novosadska toplana”)

-Odgušivanje glavne vertikalne ili horizontalne kanalizacione instalacije

-Izbacivanje slivnih i podzemnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u stambenim objektima

-Hitno otklanjanje svih kvarova i oštećenja na objektu koji mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti ljudi, imovine i okoline

Dežurna služba 24 sata !!!