• KUPATILA-VODOVOD I KANALIZACIJA
 • MOLERSKE USLUGE
 • KERAMIČARSKE USLUGE

Redovno održavanje hidrouredjaja tipa hidrofor, hidrocel, vrši se jedanput mesečno, a obuhvata:

 • Konstatacija kvara i uklanjanje bez zamene nekog dela (zamena dela se dodatno naplaćuje)
 • Čišćenje i podmazivanje
 • Konstatacija kvara i uklanjanje
 • Pregled provere signalizacije
 • Provera pravilnosti rada hidrouredjaja
 • Prepakivanje i popravka svih ventila na hidrouredjajima
 • Popravka odbojnih ventila (zamena gumica)
 • Provera pravilnosti rada sa podešavanjem delova hidrouredjaja

Tekuće održavanje instalacija centralnog grejanja podrazumeva pregled, defektažu i održavanje glavne instalacije u tehnički ispravnom stanju bez investicionih radova:

 • Pregled, provera instalacija i konstatovanje kvara
 • Zatvaranje dela sistema grejanja u slučaju kvara, i ponovo puštanje u rad sa odzračivanjem
 • Prepakivanje postojećih radijatorskih ventila u stanu, bez zamene istih
 • Odzračivanje sistema ne centralnim odzračenim slavinama i na radijatorskim odzrakama

Tekuće održavanje liftova (servisiranje) obuhvata pregled postrojenja lifta i kontrolu njegovog rada, prema tehničkom upustvu proizvođača, prema pravilniku o bezbednosti liftova (101/2010) redovno odrzavanje liftova se vrši jednom mesečno i obuhvata:

 • Konstatovanje kvara
 • Izlazak po pozivu, zbog zastoja lifta i otklanjanje kvara, bez učešća materijala
 • Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uredjaja, a naročito rada sigurnosnih uredjaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uredjaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika,vrata voznog okna i zabrave voznog okna
 • Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv tegom
 • Zamenu signalnih sijalica i standardnih sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici
 • Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
 • Čišćenje i podmazivanje svih delova lifta
 • Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji I pri stajanju
 • Zamenu prekidača za svetlo i uložaka osigurača u mašinskoj kućici
 • Zamenu razbijenog stakla na vratima kabine lifta
 • Lice koje obavlja poslove odrzavanja lifta prisustvuje prilikom redovnog godisnjeg pregleda lifta

NAPOMENA: na osnovu Zakona o tehničkim propisima za liftove, pozivamo teničku kontrolu jednom godišnje, a na teret skupštine stanara.

Obaveza ZTR “VI & VI” je da nakon telefonske prijave, dogovori sa predsednikom skupštine zgrade izlazak na teren. Posao se obavlja u skladu sa radnim nalogom, kojom se definiše obim intervencije. Obaveza predsednika skupštine zgrde je da bude pristan u toku intervencije, kako bi potpisao radni nalog ili da ovlasti osobu koja će to učiniti umesto njega.

 

Tekuće održavanje vodovoda i kanalizacije podrazumeva pregled, defektažu i održavanje unutrašnje instalacije u tehnički ispravnom stanju bez investicionih radova:

 • Pregled i proveru vodovodnih i kanalizacionih cevi, konstatovanje kvara
 • zatvaranje vode u zgradi u slučaju otklanjanja havarije
 • odgušivanje vodovodnih instalacija od kamenca, bez zamene istih
 • šelnovanje (postavljanje vodovodnih obujmica) oštećenih vodovodnih cevi, do rekonstrukcije ili zamene istih
 • odgušivanje vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije u zgradi, do priključnog šahta, jednom godišnje
 • Odgušivanje odvoda u stanu od wc šolje, kade, umivaonika, sudopere i podnog slivnika
 • Promena gumice na vodokotliću
 • Promena gumice na slavinama
 • Kontrola i zamena plovka na vodokotlicu jednom godisnje, u dogovru sa predsednikom skupštine stanara